Kako da kreiram novu email adresu?

Od | 10/04/2013

Da biste kreirali email naloge, prijavite se u cPanel (www.nazivdomena.com/cpanel), pronađite Email Management Tools sekciju i uradite sljedeće:

1. Kliknite na “Add/Remove Email Account”
2. Pod stavkom e-mail upišite željeni prefix (npr. mujomujic)
3. Pod stavkom password upišite željenu lozinku za pristup e-mail nalogu
4. Pod stavkom Mailbox Quota definirajte kapcitete mailbox-a (broj MB ili unlimited)
5. Kliknite na Create account i kreirali ste e-mail adresu (npr. mujomujic@vasdomen.com) Ponovite postupak za svaku novu e-mail adresu koju želite kreirati.

Vašu elektronsku poštu možete provjeriti na: www.nazivdomene.com/webmail koristeći email adresu i password koji ste upravo kreirali.

Ukoliko želute konfigurirati email klijent kliknite ovdje.

Leave a Reply