Kako uključiti PHP 5.3.x

Od | 22/04/2013

Svi naši serveri podržavaju PHP 5.2. i PHP 5. Zadana verzija koju serveri koriste je 5.2. ali je moguće izvršiti aktivaciju PHP 5.3. za korisnike koji žele koristiti verziju 5.3.x. i to koristeći sljedeće upute.

Da biste koristili PHP 5.3.x potrebno je da sljedeći kod dodate u Vaš .htaccess datoteku:

# Use PHP 5.3
AddType application/x-httpd-php53 .php

.htaccess datoteku možete urediti koristeći FTP ili cPanel File Manager.

1 mišljenje za “Kako uključiti PHP 5.3.x

Leave a Reply