Savjeti za optimizaciju WordPress-a

Od | 19/04/2015

Wordpress-start-imageWordPress je odlična aplikacija koja omogućava kreiranje različitih web stranica, kao što su blog, e-commerce, foto galerije, news portali i sl. Od malih do velikih web stranica i sa svim mogućnostima.

Nečesto se dešava da kod određenih web stranica zbog pojačanog prometa, pogrešne konfiguracije, nekvalitetnih dodataka i sl. dođe do određenih problema i sporog učitavanja istih.

Iz tog razloga vam donosimo osnovne savjete koji će pomoći prilikom optimizacije WordPress stranica:

Baza podatka (Database)

Počevši od Baze, korisno je da s vremena na vrijeme uradite optimizaciju baze koristeći Optimize funkciju u phpMyAdmin.

Fotografije i Teme (Heavy Graphics and Themes)

Jedan od načina da smanjite vrijeme učitavanja web stranice je da smanjite veličinu fajlova i grafike teme, CSS datoteka, JavaScript fajlova…
Ovo se odnosi i na fotografije koje koristite na vašem blogu ili foto galerijama.

Broj dodataka (plugin-ova)

Veoma je bitno da povedete računa o broju instaliranih pluginova i kvaliteti istih jer je ovo najveći uzrok sporog učitavanja WordPress-a. Savjet je da sve dodatke redovno ažurirate, da pobrišete sve nepotrebne dodatke. Veći broj instaliranih dodataka = veće vrijeme odziva WordPress web stranice.

Cache Plugins

Cache plugin radi na sličan način kao i browser cache. Sprema kopiju web stranice u html formatu i samim tim smanjuje zahtjeve prema bazi i smanjuje server load. Preporučujemo da OBAVEZNO instalirate i aktivirate WP Super Cache plugin.

Prelazak na jači server

U nekim slučajevima se dešava da svi savjeti za optimizaciju ne pomažu. To znači da je Vaša WordPress stranica postala dosta popularna (Čestitamo!) i da je prevazišla mogućnosti shared hosting-a, te da je potrebno da pređete na jaču infrastrukturu, npr. VPS.

Prelaskom na VPS dobijate dosta više vlasitith resursa na raspolaganju što svakako dovodi do bržeg učitavanja i povećanja performansi web stranice.

Leave a Reply