Šta je poddomena ili subdomain, kako kreirati i izbrisati poddomenu?

Poddomena - subdomain

Poddomena ili subdomain je druga web stranica, sa svojim jedinstvenim sadržajem, ali bez registracije novog naziva domene. Umjesto toga, koristite već postojeće ime domene, samo promjenite www ime. Ime poddomene recimo može biti support.genesis.ba ili store.genesis.ba

Da biste kreirali poddomene, potrebno je učiniti sljedeće:

  1. Prijavite se u cPanel i kliknite Domains
  2. U polje (Enter the domain that you would like to create:) upišite naziv poddomene
  3. Kliknite Submit

Da biste izbrisali poddomenu, učinite sljedeće:

  1. Prijavite se u cPanel i kliknite Domains
  2. Pored željene poddomene kliknite Manage
  3. Kliknite Remove Domain
Podijeli članak:

One thought on “Šta je poddomena ili subdomain, kako kreirati i izbrisati poddomenu?

Leave a Reply