Šta je poddomena ili subdomain , kako kreirati i izbrisati poddomenu?

Od | 8 Aprila, 2013

Poddomena ili subdomain je druga web stranica, sa svojim jedinstvenim sadržajem, ali ne postoji novi naziv domene. Umjesto toga, koristite već postojeće ime domene, samo promjenite www ime. Ime poddomene recimo forums.domain.com, help.domain.com, help2.domain.com.

Da biste kreirali poddomene, potrebno je učiniti sljedeće:

1. Prijavite se u cPanel i kliknite Subdomains.
2. U padajućem izborniku, odaberite domenu.
3. U okviru prije domene, upišite ime poddomene koje želite.
4. Kliknite unutar Document Root kutije i ono će se automatski popuniti.
5. Kliknite Create


Da biste izbrisali poddomenu, učinite sljedeće:


1. Prijavite se u cPanel i kliknite Subdomains.
2. Na dnu, ispod Actions kliknite Remove.

Leave a Reply